به این نوشته امتیاز دهید.

دکتر محمدرضا اورعی از کارشناسان حوزه تجهیزات پزشکی می باشد.