ماساژور چشم

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ماساژور چشم با داشتن پنج مد (وضعیت) 1- حالت یکپارچه ، 2- حالت شفاف، 3-حالت خواب ، 4- حالت پویا و 5-حالت راحتی، می تواند ماساژ از طریق فشار هوا ، ماساژ آرام لرزشی نقطه ای طب سوزنی و فشرده سازی دمای ثابت را برای کاربر به ارمغان بیاورد. 

واحد پشتیبانی آماده پاسخگویی به شماست